Podtlaková vnitřní kanalizace má dvě hlavní výhody.
Zajišťuje velkou úsporu vody a nabízí rozsáhlou flexibilitu ve vedení potrubí, které umožňuje architektům a projektantům
optimalizovat dispoziční řešení budov.

Úspora vody
ROEVAC ® podtlaková toaleta potřebuje pouze 1 litr vody ke spláchnutí v porovnání s klasickými toaletami, které potřebují 6-10 litrů.
Úspora vody je teda 5-9 litrů na jedno spláchnutí. Množství vody pro pisoáry lze také redukovat a umyvadla lze vybavit rozstřikovacím výtokem (aerátor). Celková úspora vody pro provoz 1 umyvadla, 1 WC, 1 sprchy je cca 50 litrů za den.

Ideální podmínky pro využití podtlakového systému vnitřní kanalizace jsou při vysoké koncentraci zařizovacích předmětů současně s problémy spojenými s dispozičním řešením a současně při řešení rekonstrukce původního systému (gravitačního).

Flexibilita řešení
Vnitřní podtlaková kanalizace nabízí vysokou flexibilitu při návrhu i realizaci. Hlavní potrubí může být situováno mezi dvěma podlažími a to společně pro připojení zařizovacích předmětů pro obě tato podlaží. Potrubí nevyžaduje spády a není tudíž závislé na přirozených sklonech.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz