Vnitřní podtlakový systém odvádí splaškové odpadní vody od zařizovacích předmětů pomocí
přepouštěcích ventilů nebo evakuačních jednotek.
Potrubí je svedeno do sběrného tanku podtlakové stanice – především se používají kompaktní podtlakové stanice.
Podtlak vytváří podtlaková čerpadla, odpadní vody jsou tlakovými čerpadly umístěnými ve sběrném tanku čerpány do městské stokové sítě.
Celý systém je řízen automaticky na bázi řídícího sytému SIEMENS.

Potrubí je používáno zejména v materiálech HDPE – SDR 11, U.PVC PN 10 a výjimečně ve speciálních materiálech – galvanizované potrubí, litina. Profily potrubí jsou běžně od 50 do 90 mm.

Podtlakové toalety (WC) ROEVAC ® jsou vyráběny v provedení keramika nebo nerez a jejich provoz je následující:

po stisknutí tlačítka se otevře ventil a odpadní voda je transportována do potrubí podtlakového sytému vč.vzduchu a současně je otevírán ventil pro vodu a je omyta vnitřní část mísy oplachovou vodou
podtlakový ventil se následně automaticky uzavírá ale ventil vody je otevřen a oplachová voda natéká do mísy v předem určeném množství
je uzavřen ventil vody a tak je zastaven oplach vodou a voda je akumulována v míse, systém je připraven na další použití

ROEVAC ® podtlaková toaleta byla vyrobena a testována tak aby vyhověla evropským standardům.Podtlaková toaleta a podtlaková ovládací jednotka jsou hlavními komponenty systému,
který špinavé a šedé odpadní vody separuje a odvádí samostatně.

Špinavé vody z podtlakových toalet a pisoárů jsou odváděny podtlakovým systémem a transportovány do biologické čistírny odpadních vod. Během čištění se vytváří bioplyn, který je jímán a využíván jako zdroj energie. Kaly z procesu čištění jsou využívány pro kompostování s využitím v zemědělství nebo zahradnictví Tímto vzniká recyklační uzavřený okruh. Okruh může být uzavřen vč.využívání vyčištěných odpadních vod ve vztahu k povrchovým vodám a ve využití integrovaných energetických konceptů. Příkladem je projekt v Lúbecku (Německo).

Další informace najdete na www stránkách firmy ROEDIGER nebo přímo na ECOSAN.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz