Podtlaková technologie používaná u vnitřních instalací kanalizace zajišťuje skutečnou úsporu vody.
Její výhody jsou ekonomické a ekologické.
Aplikace zajišťuje nezávislost systému na spádových poměrech a prostorových podmínkách a tudíž je výhodná pro nové budovy i pro rekonstrukce.

Podtlakový kanalizační systém do budov je výhodné používat zejména pro hotely, restaurace, letiště, nádraží, kancelářské nebo obchodní komplexy - budovy, kde je nutné zajistit odvedení odpadních vod na velké vzdálenosti nebo v komplikovaných dispozičních řešeních, kde jsou sociální zařízení umísťována centrálně.

ROEVAC ® podtlaková toaleta (WC) potřebuje pouze 1 litr na jedno spláchnutí.
Proč ?
Protože je využíváno vzduchu jako transportního média za pomoci vody. Podtlakové potrubí může být instalováno vertikálně a napojeno do potrubí vedeného pod stropem. Této flexibility ve vedení potrubí se využívá zejména u průmyslových a veřejných budov. Návrh a instalace vnitřního podtlakového systému kanalizace jsou nezávislé na spádech a dispozičním řešení.

Vnitřní kanalizace ROEVAC ® může být použita i na lodích.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz