Vodotěsné sběrné šachty ROEVAC ® jsou vyrobeny z PE ve třech variantách:

  • bez zatížení: pro pěší, pro umístění do nezpevněných ploch bez pojezdu vozidle
  • protizáplavové a bez zatížení: pro pěší, pro umístění do nezpevněných ploch bez pojezdu vozidle
  • protizáplavové a se zatížením: pro pojezd vozidel až do 40 tun
  • SŠ je vyráběna s ventily profilu DN 50 mm, DN 65 mm a DN 75 mm.

SŠ je typická oddělením prostoru pro umístění přepouštěcího ventilu s řídící jednotkou (vystrojení DPŠ) od prostoru kde se akumulují odpadní vody. Tím je zajištěna čistota, sucho a dobrá přístupnost obsluhy k ventilu a řídící jednotce.

Dalšími výhodami DPŠ ROEVAC ® jsou:

  • jednoduchá adaptace na potřeby odkanalizování domů v návaznosti na podtlakový systém
  • nezapáchá, menší akumulace odpadních vod
  • provoz je zajištěn bez potřeby elektrické energie
  • snadný přístup k podtlaku (zátka) umožňující snadné vyčištění a odstranění nečistot
  • snadné zamezení přístupu podtlaku k ventilu, což umožňuje snadnou výměnuVacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz