Veškerá potrubní síť podtlakové kanalizace je napojena do podtlakové stanice respektive do podtlakových nádob stanice,
ty mohou být umístěny uvnitř nebo vně stanice. V nich jsou umístěny tlaková čerpadla, která přečerpávají odpadní vodu
dále do ČOV nebo veřejné stokové sítě.
V podtlakové stanici vytváří podtlak (cca 0,6 bar) podtlaková čerpadla.

Dimenzování podtlakové stanice je individuální a vypočítává na základě údajů o stokové síti a počtu připojených obyvatel. Řízení podtlakové stanice je automatické na bázi řídícího systému SIEMENS se software od firmy ROEDIGER. Existují také kompaktní podtlakové stanice ve výrobní řadě, podle výkonu (množství vzduchu / hodinu) a používají se pro menší podtlakové systémy.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz