Ovládací jednotka ROEVAC ® pracující na bázi změny tlaku se skládá z podtlakového ventilu (membránový typ) a řídící jednotky.
Ventil je víceúčelový, jednoduše se instaluje a má příjemný design.
Vyrábí se v profilech DN 50 mm (použití pro rodinné domy), DN 65 mm (použití pro restaurace, hotely, veřejné budovy).

Největší ventil DN 75 mm (používá se pro nadměrné přítoky odp.vod) je konstruován pro speciální aplikace zejména pro mimo evropské státy. Má robusní konstrukci umožňující velké průtoky odpadních vod s větším množstvím vzduchu.

Ventily nepotřebují ke své činnosti elektrikou energii, jsou ovládány pneumaticky na základě změny tlaku ve vztahu k přítoku odp.vod do sběrné jímky.

Řídící jednotka ROEVAC ® otevírá ventil ve chvíli, kdy hladina vody ve sběrné jímce dosáhne max.výšky a uzavírá ventil ve chvíli, kdy je odsáta veškerá voda ze sběrné jímky a je zajištěna dodávka vzduchu do stokové sítě. Řídící jednotka je nastavitelná z pohledu doby otevření a lze tak optimalizovat množství vzduchu dodávaného do stokové sítě.

Doplňkem ovládací jednotky ROEVAC ® je instalace monitorovacího systému do DPŠ, který umožňuje sledovat podle čísla DPŠ nebo čísla popisného a názvu ulice poruchy na provozu a to zejména:

  • přeplnění sběrné jímky
  • trvalé otevření ventilu (ventil se nezavře)Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz