Sběrná šachta s vystrojením zajišťuje rozhraní mezi vakuový systém a zdrojem splaškových odpadních vod (domem).

Sběrná šachta v originále (USA výroba) se skládá ze dvou komor:

  • horní komora kde je umístěno vystrojení šachty s ventilem
  • dolní komora kde je jímka pro akumulaci přitékajících odpadních vod

Obě komory jsou od sebe oddělené. Šachta je konstruována tak, že umožňuje osadit poklopy pro různá zatížení a výškově ji osazovat podle požadavku zákazníka. Sběrná šachta s vystrojením pojme odpadní vody až ze čtyř domů, i když nejběžnější konfigurací je napojit na šachtu dva sousední domy. Domy napojené na vakuovou kanalizaci nepotřebují žádné speciální vybavení nebo elektrickou energii.

Vakuový odsávací ventil
Nachází se v horní komoře sběrné šachty a tvoří vakuové rozhraní mezi šachtou a řadem a je ovládán pneumaticky a to tak, že při přítoku příslušného množství odpadních vod se ventil automaticky otevře, odsaje odpadní vodu do kanalizačního řadu, přisaje vzduch do potrubí a automaticky se uzavře. Vyráběny jsou odsávací ventily 2“ (50 mm) a 3“ (75 mm).

Přisávání atmosférického vzduchu se používá potrubí DN 100 mm osazené na gravitační části přípojky u domu.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz