Vakuové kanalizace má tu výhodu, že používá potrubí malého průměru položených v mělkých výkopech.
Vakuové sítě jsou dimenzovány s mírným sklonem směrem k vakuové stanici.
V rovinatém terénu bez neobvyklých podpovrchových překážek je možná délka jedné větve cca 3 km od nejvzdálenějšího bodu k vakuové stanici. Uložení potrubí je v nezámrzné hloubce. Podélný profil potrubí má pro vakuové kanalizace typický pilovitý tvar. Doporučuje se zřídit na potrubí tzv. inspekční šachty, které umožňují přístup ke zjištění podtlaku v síti a případná přivzdušňování bez nutnosti vstupu do sběrných šachet.

Z hlediska tlakových poměrů v síti je třeba si uvědomit následující:

podtlak na vakuové stanici se pohybuje max. mezi 0,7 – 0,8 bar (7-8 m)
podtlak nutný pro otevření ventilu je více jak 0,25 bar (2,5 m)
celková ztráta na trase pak může být max. 0,55 bar tj. max. výškových 5,5 m
Sklon vakuového potrubí v pilovitém profilu je min. 0,20 % směrem k vakuové stanici – nedodržení toho požadavku může vést k problémům při provozu vakuové kanalizace.

Pro vakuovou kanalizaci se používá potrubí tlakové PVC (min. PN10) s atestem na podtlak nebo PE svařované v profilech od DN 90 mm do DN 200 max. 250 mm.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz