AIRVAC, INC. vyrábí tzv. balené vakuové stanice, tj. vakuové stanice osazené na ocelovém rámu
jako kompaktní zařízení, které se skládají ze dvou nebo více vakuových pump,
ze dvou kalových čerpadel, sběrné vakuové nádrže a kontrolního panelu.

Vakuové pumpy
Vakuové pumpy - vývěvy musí být dimenzovány tak, aby udržely v systému požadovaný podtlak (0,8 – 0,25 bar). Vakuové pumpy neběží neustále, ale cyklicky, přičemž typická doba provozu je max. do 6 hodin za den (ideální je 3 hodiny za den). Vakuová čerpadla jsou dimenzována tak, aby se hodnota podtlaku při poklesu dostala zpět na požadovanou úroveň během 3 minut. Typické velikosti vývěvy jsou 4 kW, 5,5 kW, 7,5 kW a 11 kW, přičemž se používají zejména rotační olejová vakuová čerpadla Busch nebo Becker.

Kalová čerpadla
Používají se tlaková čerpadla v návaznosti na sběrnou vakuovou nádrž a to buď kalová osazená uvnitř nádrže, nebo „do suché jímky“ osazená mimo nádrž. Dimenzace se provádí podle potřeby dopravy odpadních vod do ČOV nebo kanalizace (výška, délka, množství vod).

Sběrná vakuová nádrž
Sběrná vakuová nádrž je tlaková nádrž vyrobená převážně z oceli (používá se i PE) a osazuje se samostatně do objektu vakuové stanice nebo pod terén s obsypem. Nádrž má objem určený pro vakuum a objem určený pro odpadní vodu. V nádrži se shromažďují odpadní vody ze stokové sítě a současně se z nádrže šíří podtlak do celé stokové sítě. Nejběžnější objemy nádrží jsou 5 m3, 7 m3, 10 m3, 12 m3 a 15 m3.

Kontrolní panel a řízení procesu
Veškeré elektrické ovládací prvky včetně řídícího systému a systému alarmu jsou umístěny ve speciální rozvaděčové skříni. Systém pracuje automaticky s vizualizací procesu a ovládání (dotykový panel).

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz