ROEVAC ® venkovní podtlakový systém kanalizace byl zavedený před více než 40-ti lety
a je doporučován mnoha nezávislými institucemi a organizacemi ze všech odvětví.
V současné době jsou ve světě instalovány stovky systémů podtlakové kanalizace ROEVAC ®.

V České republice je to více než 20 systémů s více než 20-ti podtlakovými stanicemi, téměř 4000 kusů sběrných šachet, které zajišťují odkanalizování cca 20.000 obyvatel. Současně jsou v provozu 3 systémy na Slovensku. V porovnání s klasickými gravitačními systémy využívá podtlakový systém následujících výhod ve svém využití:

  • rovinatá území
  • vysoko hladina spodní vody
  • kanalizační systém je situován v blízkosti řek, jezer, nádrží nebo v zátopových územích
  • nepříznivé základové podmínky
  • značně zasíťovaná území s velkými nároky na umístění kanalizace
  • proměnlivé odtoky odpadních vod např.rekreační oblasti
  • renovace kanalizačních systémů
  • venkovské oblasti s rozptýlenou zástavbou
  • přechody řek, potoků, železnic, silnic apod.
  • v mnoha případech lze podtlakový systém realizovat pomocí bezvýkopových technologií pokládky potrubí

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz