S ohledem na technické, ekologické a finanční aspekty odkanalizování, je podtlaková venkovní kanalizace
efektivní alternativou pro řešení oddílných systémů kanalizací.
V porovnání s klasickými gravitačními kanalizacemi nebo tlakovými systémy nabízí ROEVAC ® systém následující výhody :

  • významné úspory v nákladech na realizaci
  • zkrácení doby výstavby
  • mělké a úzké výkopy při zemních pracích
  • malé dimenze potrubí (DN 80 – DN 200)
  • přizpůsobivost ve vedení potrubí při realizaci díla (křížení sítí apod.)
  • snadná pokládka potrubí v okolí překážek
  • možnost pokládat potrubí v souběhu v jednom výkopu s potrubím vodovodu
  • systém je uzavřen vůči okolní – je nepropustný, nezapáchá
  • systém není průlezný
  • jedna centrální podtlaková stanice nahrazuje množství tlakových stanic

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz