Základní podmínky pro využití systému podtlakové kanalizace:

Pokud váš projekt splňuje některé z následujících podmínek, pak je pro vás vakuové kanalizace řešením:

  • Alespoň 50 připojení
  • Nepříznivé geologické podmínky pro výkopy
  • Vysoká hladina podzemní vody
  • Dispozičně omezené podmínky stavby
  • Plochý terén
  • Citlivý ekosystém (např. ochranná pásma vodních zdrojů)

Vakuová kanalizace je nákladově efektivní, ekologicky šetrná alternativa k tradičním gravitačním kanalizacím.
Vakuové systémy jsou "zelené" - vakuová kanalizace tvoří je zcela uzavřený systém, kde nehrozí nebezpečí úniku odpadních vod do životního prostředí.
Instalace je snadná - vakuové kanalizace používají malé průměru potrubí s malými výkopy.
Provoz je spolehlivý - systém bude i nadále fungovat normálně při výpadku elektrické energie za předpokladu použití náhradního zdroje elektrické energie na vakuové stanici.

Aqseptence Group GmbH - Vacuum Sewerage and Recovery Systems má více než 800 provozovaných systémů na světě, které poskytují cenově dostupné a efektivní odkanalizování lokalit.

Vacuum Global s.r.o.

Žalanská 84
Teplice - Prosetice
415 01
Česká republika

Tel:       +420 720 934 631
Email:  info@vacuumglobal.cz